Sukuseuran toiminta

Sukuseura selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalii suvun perinteitä sekä edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

  • Seura järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia.
  • Se kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta, auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita ja välittää tutkimustyön tuloksia jäsenilleen.
  • Seura harjoittaa myös sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa.