Jatkotutkimushanke

Seura on perustanut jatkotutkimusryhmän, jonka puheenjohtajana toimii Pekka Muhonen.Työryhmän alkutavoitteena on kerätä Muhosten suvun tutkijoista verkostoa avustamaan ja ohjaamaan tutkimuksen jatkoa. Ryhmän toiminnan välttämättömiin kuluihin on vuosittain varattu 600 euroa. Ryhmä keskittyy varsinaiseen tehtäväänsä eli sukututkimukseen. Sukututkimusryhmä jakaantuu ydinryhmään ja tukiryhmään.

Ydinryhmä

Eeva Häkkinen ja Pekka Muhonen sekä sukuseuran kulloinenkin puheenjohtaja, tällä hetkellä Hannu Muhonen, jonka tilalle seuran hallitus 29.10.2011 nimitti seuran varaesimies Timo Muhosen.

Tukiryhmä

Tukiryhmän muodostavat yksittäiset tutkijat, jotka ovat liittyneet tutkimushankkeen toteutukseen. Tukiryhmän jäsenet ovat sivulla ”sukututkijat”.

Ryhmien välinen yhteydenpito hoidetaan sähköpostilla, puhelimella ja kokouksin, jotka järjestetään tilanteeseen sopivin kokoonpanoin ja paikoissa.

Raportointi

Sukututkimustyöryhmän puheenjohtaja raportoi seuran puheenjohtajalle ja hallitukselle. Ryhmän pöytäkirjat toimitetaan seuran hallitukselle.

Tutkimustyön tavoitteet

Muhoset tulee saada tutkituksi niin laajalti kuin mahdollista. oikeassa järjestyksessä ja aikataulussa. Yhtenäistä Muhos-sukuisuuta ei voitane tutkimuksinkaan todistaa. Suku jakaantuu alueittain eri haaroihin

Muhos-tutkijat ja olemassa olevat tutkimukset tulee saada tietoon. Näin saadaan kerättyä asiantunteva verkosto hankkeen tukiryhmäksi.

  1. Arvioimme mitä meillä on
  2. Arvioimme millaista me haluamme
  3. Suunnittelemme alueellisen tutkimusjärjestystä
  4. Suunnittelemme aikataulua
  5. Päättämme tallennukseen käytettävästä sukututkimusohjelmasta

Sukututkija Eeva Häkkiseltä on pyydetty mielipidettä hankkeen käynnistämistavasta ja tietosisällön rajauksesta. Sukutukija Raili Laaksosella on tuoretta kokemusta käytännön tutkimuksesta ja sen viemisestä kirjoiksi. Hän on lähettänyt 24.7.2010 sähköpostikirjeen ja kommenttinsa sukukirjan tekemiseen liittyvistä asioista sekä myös mielipiteensä tietosisällön rajauksesta eli siitä, ketkä kuuluvat joukkoon.

Johtopäätöksiä

Oikeastaan meillä on kaikkea mitä tarvitaan, ryhtyäksemme oikeaan sukututkimukseen. Suvun varhaishistoria, tuomiokirjat ja muut vanhat asiakirjat vaatisivat asiantuntevan tutkijan.

  1. Voisimme myös rekrytoida osaavan perussukututkimuksen tekijän, joka tutustuu tilanteeseen ja kerättyyn aineistoon sekä aloittaa työn. Joku olisi saatava tekemään perustyötä. Tosin yksittäiset tutkijat tahoillaan jatkavat omia tutkimuksiaan. Tätä tulemme seuraamaan.
  2. Verkoston keräämistä ja Muhos-kartoitusta jatketaan keskeytyksettä. Verkosto, kartoitus ja perustyö kulkevat näin limittäin samanaikaisesti