Vuosikokousta Tampereen Museokeskus Vapriikissa lauantaina 5. elokuuta 2023, osoitteessa Alaverstaanraitti 5, Tampere.

Tarkemmin kevään 2023 sukukirjeessa kohdassa sukuseuran toiminta.

TERVETULOA!Vuoden 2013 sukukokous

Sukukokous pidettiin Keski-Suomessa Kinnulassa Urpilan kartanossa lauantaina 20.7.2013. Kinnula sijaitsee Keski-Suomen maakunnan luoteisosassa rajoittuen lännessä Keski-Pohjanmaahan ja pohjoisessa Pohjois-Pohjanmaahan. Kinnula on maantieteellisesti Suomenselän alutta. Muhosia ja muita savolaisia Kinnulaan on muuttanut jo 1550 luvulta alkaen.. Urpila on alun perin ollut kansakoulu, josta on myöhemmin kehitetty menestyvä matkailuyritys. Sää oli kokouspäivänämme aurinkoisen kesäinen. Järjestelyjä Kinnulassa oli hoitanut paikkakunnalta kotoisin oleva seuran hallituksen jäsen Heikki Muhonen.

Väkeä paikalle alkoi kertyä jo kymmeneltä ja lopulta sitä oli runsaanpuoleisesti. Eri puolilta Suomea oli tultu. Yhdeltätoista oli jo tulolounaskin katettu ”noutopöytään”. Ruokailuaikaa oli varattu kello 13 saakka. Oli vapaata seurustelua ja pakkakuntalaisten hyviä musiikkiesityksiä. Yhdeltä ip. pidettiin varsinainen sukukokous. Seuran jäsenmaksu on edelleen 20 euroa vuodessa. ja ainaisjäsenmaksu 200 euroa. Nimitettiinpä siellä sitten ensimmäistä kertaa seuran historiassa erityisistä ansioistaan seuran hyväksi tehdystä työstä kaksi kunniamuhosta. Nimitetyt ovat maanviljelijä Timo Muhonen Kerimäeltä ja vuorineuvos Esko Muhonen Espoosta. Molemmat ovat erittäin aktiivisesti kehittäneet seuran toimintaa aivan sen perustamisesta alkaen. Hallitus sai uuden kokoonpanon, joka ilmenee sivulta "Sukuseuran toiminta/toimihenkilöt".

Kello 14 aloitti puheensa Kinnulan oma poika kansanedustaja Mauri Pekkarinen. Hänenkin sukutaustassaan on Muhosia. Mauri puhui vapaan oloisesti ilman papereita. Hän peilasi terävästi huomioiden suvun merkitystä yhteisöille vanhasta agraarisuomesta aina nykypäivään. Suvun merkitys siihen kuuluvalle on muuttanut luonnettaan jäsenestään huolehtivasta yhteisöstä arvopohjaiseksi yhteenkuuluvuuden tunteeksi ja tietoisuudeksi omista historiallisista juuristaan. Tämä tietoisuus on synnyttänyt tarvetta, joka synnyttää yhä enemmän mielenkiintoa omiin juuriin, sukututkimuksiin ja sukuseurojen perustamisiin. Pekkarinen kertoi, että 86 % 18 – 26- vuotiaista pitää perhettä ja sukua yhtenä elämän tärkeimmistä asioista. Vastaava luku 30 vuotta sitten oli ollut noin 30 prosenttiyksikköä vähemmän.

Kehittyvissä maissa suku vielä nykyäänkin huolehtii taloudellisesti jäsenistään yhteiskunnan sijasta eli suku maksaa sosiaaliturvan. Siksipä jotkut Kiina ja Korea pystyvät niin ylivoimaiseen hintakilpailuun Euroopan ja Suomen kanssa, joissa suku ei sosiaaliturvaa enää maksa vaan sen rahoitus on lisättävä tuotteiden hintoihin. Tilanne idän ja lännen maitten välillä tasoittunee ajan kanssa.

Puhetta ei kuulija koskaan voi toistaa sellaisena kuin puhuja itse sen on sen miettinyt. Kuulijana yleisvaikutelmaksi jäi: Hyvä oli puhe ja hyvä oli puhujakin.

Lopuksi Pekka Muhonen esitti katsauksen Muhosten sukututkimustilanteesta. Kokouksen puheenjohtaja Kari Taipale päätti kokouksen noin klo 15.30.